KODA KULTUR - LOGO

Har du modtaget et tilsagn om legat, er det en betingelse for bevillingen, at du krediterer Koda Kultur med logo i fx koncertprogrammer, plakater, udgivelser, på hjemmeside, sociale medier etc. Du kan herunder downloade logo til forskellig brug. Du kan også supplere med følgende formulering: Projektet er støttet af Koda Kultur / With support from Koda’s Cultural Funds.

 


Logo til brug ved projekter støttet af Kodas kulturelle midler
 

 

Logo i sort/hvid (bruges kun hvis farve ikke er mulig)

 

KODA KULTUR - FULDMAGTER

Når du søger et legat på vegne af en anden/andre, skal du bruge en fuldmagt til din ansøgning. Du kan herunder downloade fuldmagter til forskellig brug. 

Fuldmagt til generel brug

Fuldmagt til Udgivelsespuljen