Ansøgningsfrist: 27. februar 2020 kl. 15:00

Søg legat

Vækstlagspuljen

Formålet med Vækstlagspuljen er at støtte sangskrivere og komponister tidligt i karrieren for at sikre den fortsatte udvikling af musiklivet i Danmark. Puljen har et særligt fokus på at udvikle potentiale og på at støtte projekter, der endnu ikke er klar til at søge støtte fra en af de fagligt specifikke puljer under de kulturelle midler. Vækstlagspuljen støtter væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik, hvor det kan være vanskeligt at få dækket omkostningerne gennem salg mv. og i tilfælde, hvor ophavsmændene endnu ikke har mulighed for at leve af deres kunstneriske virke. Vækstlagspuljen er baseret på både en andel af De Kulturelle Midler samt på indtægter fra salg af blanke kopimedier.

Hvem kan søge?

Vækstlagspuljen kan søges af sangskrivere og komponister i de første 5 år af deres Koda medlemskab fra indmeldelsesdato samt af sangskrivere og komponister, der endnu ikke er medlemmer af Koda, der søger støtte til arbejde, udgivelse, koncerter eller promovering af egne værker. Hvis du ikke opfylder kriterierne for at søge puljen, kan din ansøgning blive afvist. 

Hvad kan du søge støtte til?

Vækstlagspuljen støtter udgifter til konkrete projekter vedrørende sangskrivere og komponisters egne værker* og virke i ind- og udland. Det er kun muligt, at søge til samme projekt en gang i Vækstlagspuljen samt til to forskellige projekter per uddelingsrunde. Det er muligt, at søge til flere typer udgiftsposter/emner inden for samme projekt i samme ansøgning. Herunder følger hvilke du kan søge:

 • Udgivelse. Herunder indspilning, mix, mastering, musikerhonorar,, eksemplar fremstilling (CD. LP mm.) mm.
 • Arbejdslegater. Personlige legater, der har til formål at støtte komponister eller sangskriveres arbejde med deres musik (den skabende proces). 
 • Koncerter. Komponist eller sangskrivers egne koncerter. Herunder udgifter til koncertplanlægning, opsætning, teknik og transport mm.
 • Markedsføring og promovering af fx en udgivelse. Herunder udgifter til produktion af videomateriale, artwork, SoMe mm. Den færdige master skal vedhæftes ansøgning. Hvis en sådan ikke foreligger, skal det begrundes i ansøgningen. Søges der til vinyltryk, skal det begrundes som pr. eller markedsføring. 

*Med egne værker menes der værker, hvor ansøger selv er ophavsmand til hele eller dele af værket. Indgår der enkelte værker i ansøgningen, som ikke er ansøgers egne (fx cover, arrangementer eller bearbejdelser af andres værker), skal ansøgningen begrundes og vil indgå som en del af bedømmelsen. Der skal desuden uploades en tilladelse eller fuldmagt. 

Hvad støtter puljen ikke?

 • Festivaler 
 • Udstyr 
 • Manageransøgninger 
 • Fri musik og andre rettighedshaveres musik

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Ansøgning/projektbeskrivelse
 • Introduktion til dig og dit virke som komponist og sangskriver (max en side)
 • Budget
 • Tidsplan
 • Musikfiler i mp3-format og/eller m4a-format eller angivelse af links. Herunder oplysning om komponist, tekstforfatter, titel, år mv. 


Ved angivelse af links skal disse henvise til åbne tjenester, som ikke kræver login. NB! Ændre IKKE navn i playlister inden ansøgningen er færdigbehandlet, da linket derved kan blive inaktivt og kan føre til en afvisning af din ansøgning. 

Hvornår er fristen?

Vækstlagspuljen har to årlige ansøgningsfrister.

Ansøgningsfrister i 2020: 27. februar 2020 kl. 15.00 og 27. august 2020 kl. 15.00

OBS: Vi åbner for modtagelse af ansøgninger til næste runde den 6. februar 2020.

 

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til Vækstlagspuljen behandles af et fordelingsudvalg. Udvalget består i 2019/2020 af:

Victor Dybbroe (udpeget af DJBFA)

Rachel Yatzkan (udpeget af DKF)

Andrea Lonardo Martini (udpeget af DPA)

Mette Zähringer (udpeget af Musikforlæggerne)

Al henvendelse vedrørende din ansøgning skal ske til de administrative medarbejdere i den organisation, du har ansøgt. Kontakt til et udvalgsmedlem anses som utilbørligt forsøg på at påvirke behandlingen af din ansøgning, og kan være afvisningsårsag.

 

Støttebeløb

Der gives som udgangspunkt støttebeløb mellem 5.000 kr. og 20.000 kr. Der kan max opnås tilsagn om støtte 5 gange fra Vækstlagspuljen. For at få udbetalt støtte skal du fremvise dokumentation på udgifter og senest et år efter ansøgningsfristen, skal projektet være afsluttet og bevillingen udbetalt.

 

Hvornår får du svar?

Ansøgere får svar knap 3 måneder efter ansøgningsfristen. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuelle begrundelser.

 

Administreres af Koda

Har du spørgsmål vedrørende Vækstlagspuljen kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk