Ansøgningsfrist: 01. oktober 2019 kl. 15:00

Udgivelsespuljen

Formålet med Udgivelsespuljen er at støtte udgivelser af nyskabt musik for derved at sikre den fortsatte udvikling af musiklivet i Danmark. Udgivelsespuljen har et særligt fokus på at styrke den professionelle produktion af egne nye værker.

Hvem kan søge?

Udgivelsespuljen støtter alle autorer, der er medlemmer af Koda.

Hvad kan du søge støtte til?

Udgivelsespulje støtter udgifter til udgivelse af nyskabt musik herunder indspilning, mix og mastering (cd-, vinyl- og digitaludgivelser) herunder også musikerhonorar, producer og studieleje. Puljen yder støtte til autorers egne værker, der som udgangspunkt ikke tidligere har været udgivet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Ansøgning max 1 side
  • Tidsplan
  • Lydfil 
  • CV
  • Budget
  • Fuldmagt fra autor, hvis manager søger på vegne af en autor.
    Ansøgninger uden fuldmagt kan blive afvist
  •  Evt. nodemateriale

Din ansøgning skal have en form, så udvalget har mulighed for at vurdere materialets potentiale til udgivelse. Udgivelsen skal være realiserbar og realistisk. Det vil sige, at der fx allerede skal være indgået en aftale om studieleje i forbindelse med indspilning, mix og mastering, eller aftale om udgivelse med musikselskab mm.

Hvornår er fristen?

Udgivelsespuljen har to årlig ansøgningsfrister:

22. marts 2019 kl. 15.00

1. oktober 2019 kl. 15.00 (åbner for modtagelse af ansøgninger fra 10. september 2019)

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til Udgivelsespuljen behandles af et fordelingsudvalg. Udvalget består i 2019 af:

Søren Krogh (udpeget af DJBFA)

Simon Christensen (udpeget af DKF)

Tobias Stenkjær (udpeget af DPA)

Al henvendelse vedrørende din ansøgning skal ske til de administrative medarbejdere i den organisation, du har ansøgt. Kontakt til et udvalgsmedlem anses som utilbørligt forsøg på at påvirke behandlingen af din ansøgning, og kan være afvisningsårsag

Støttebeløb

Der gives som udgangspunkt støttebeløb på mellem 20.000 til 50.000 kr..

Støtte fra Udgivelsespuljen gives som tilskud. Halvdelen af tilskuddet udbetales umiddelbart efter tilsagn, og den anden halvdel udbetales, når der indsendes dokumentation i form af kvitteringer for afholdte udgifter. Det er yderligere en forudsætning for tilskuddet, at du afleverer dokumentation for udgivelsen, senest 12 mdr. efter at der er opnået tilsagn. Ellers kan støtten kræves tilbagebetalt.

Du kan max opnå støtte fra puljen en gang årligt, og max en gang til den samme udgivelse.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 3 måneder efter ansøgningsfristen. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuelle begrundelser.

Administreres af Koda

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til kodakultur@koda.dk