Ansøgningsfrist: 01. december 2019 kl. 23:59

Søg legat

Rejselegat

Formålet med rejselegater er at bidrage til komponisters deltagelse i særligt relevante professionelle koncertbegivenheder, netværk og professionel udveksling.

Hvem kan søge?

Rejselegater kan søges af alle komponister, der er medlem af Koda, og som ønsker at søge støtte til rejseudgifter. Rejselegaterne er til komponister, der arbejder indenfor kunstmusikkens genreområder – partiturmusik, lydkunst, eksperimenterende elektronisk musik og beslægtede genrer.

Hvad kan du søge støtte til?

Rejselegater kan søges af komponister, som har dokumenterede rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med:

  • uropførelser og nye indstuderinger i ind-/ og udland
  • værkopførelser på festivaler eller ved større koncertbegivenheder
  • aktiv medvirken i komponistworkshops og lignende
  • studierejser og –ophold
  • rejser i forbindelse med bevilget legatophold på San Cataldo, Klitgaarden og lignende.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Ansøgning max 1 side (pdf). Ansøgningen skal vedlægges en beskrivelse af projektet, og hvilken rejse du ønsker at foretage
  • Dokumentation for rejseudgifterne budget for rejsen
  • Mindst et lydeksempel
  • CV

Hvornår er fristen?

Puljen til rejselegater har fire årlige ansøgningsfrister:

1. marts

1. juni

1. september

1. december

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til rejselegater behandles af et fordelingsudvalg. Udvalget består i 2019 af:

Jexper Holmen (medlem af Dansk Komponistforening)

Michael Fjeldsøe (eksternt medlem)

Lars Lundehave (medlem af Dansk Komponistforening)

Ane Østergaard (medlem af Dansk Komponistforening)

Støttebeløb

Rejsen skal så vidt muligt foregå med billigste offentlige transportmiddel. Hvis man af særlige grunde er nødt til at køre i egen bil, kan der ydes kilometerpenge: p.t. 1,90 kr. pr. km.

Der kan også søges om tilskud til overnatning (max. 700 kr. pr nat). Diæter dækkes ikke.

Tilskud til rejseudgifter for andre end dig selv skal søges som en produktionsudgift i produktionspuljen.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Administreres af Dansk Komponistforening

Har du spørgsmål vedrørende rejselegater kan du rette henvendelse til Katrine Gregersen Dal, kd@komponistforeningen.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk