Ansøgningsfrist: 01. marts 2020 kl. 23:59

Søg legat

Produktionspuljen

Formålet med produktionspuljen er at støtte projekter inden for forskellige typer af ny kunstmusik og lydkunst på den danske musikscene. Produktionspulje skal derudover bidrage til at styrke projekternes offentlige og kunstneriske gennemslagskraft igennem krav om en professionel PR-indsats samt strategisk publikumsarbejde i de støttede projekter.

Hvem kan søge?

Produktionspuljen kan søges både af alle medlemmer af Koda og aktører i musikmiljøet i øvrigt. Produktionspuljen kan søges af musikaktører, der arbejder indenfor kunstmusikkens genreområder – partiturmusik, lydkunst, eksperimenterende elektronisk musik og beslægtede genrer.

Hvad kan du søge støtte til?

Projekter, der er med til at promovere og støtte ny kunstmusik og lydkunst i det danske og internationale musikmiljø og kulturliv. Der kan søges produktionsstøtte til udadrettede initiativer som koncerter, festivaler, bogudgivelser, formidlingsprojekter m.m. Puljen støtter kunstmusikkens genreområder - akustisk kammermusik, orkestermusik, eksperimenterende elektroakustisk musik og electronica, musikdramatik, multimedie, lydkunst, kirkemusik, klassisk vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Ansøgning (pdf)
  • Budget (pdf)
  • CV på relevante aktører fx et ensemble eller flere komponister hvis der søges om koncertstøtte (pdf)
  • Lydfil (ikke obligatorisk, men det er en god ide at vedhæfte mindst en lydfil).

Søger du som festival, koncertforening eller som repræsentant for en længere koncertrække, er det et krav, at din ansøgning om produktion indeholder en plan for jeres publikumsarbejde.

Hvornår er fristen?

Produktionspuljen har to årlige ansøgningsfrister

1. marts

1. september

Hvem vurderer din ansøgning?

Jexper Holmen (medlem af Dansk Komponistforening)

Anette Vandsø (ekstern medlem)

Filip de Melo (medlem af Dansk Komponistforening)

Simon Løffler (medlem af Dansk Komponistforening) 

Støttebeløb

Det er et krav at indsende endeligt regnskab for projektet, samt dokumentation for kreditering af Koda Kultur før udbetalingen kan finde sted.

Produktionsstøtten bevilges som en underskudsgaranti. Det betyder at projektets indtægter ikke må overstige projektets udgifter.

Ønsker du at ændre anvendelsen af midlerne kræver det tilladelse fra fordelingsrådet. Støtten bortfalder automatisk, hvis det ansøgte projekt ikke er gennemført inden for 2 år, medmindre der er lavet særskilt aftale derom.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Administreres af Dansk Komponistforening

Har du spørgsmål vedrørende produktionspuljen kan du rette henvendelse til Katrine Gregersen Dal, kd@komponistforeningen.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk