Ansøgningsfrist: 01. maj 2020 kl. 23:59

Søg Legat

Musikeksport

Formålet med Musikeksport er at støtte forlagsrejser med musikeksport for øje

Hvem kan søge?

Musikeksportpuljen kan søges af alle musikforlag, der er medlem af Koda.

Hvad kan du søge støtte til?

Musikforlagene kan søges støtte til forlagsrejser med musikeksport for øje, såsom besøg hos subforlag, udenlandske forlag, pladeselskaber mm.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Indtægter og andre ansøgte fonde)
  • Præsentation af det ansøgende forlag og de vigtigste tilknyttede ophavsmænd

Hvornår er fristen?

Musikeksportpuljen har tre årlige ansøgningsfrister:

1. maj

1. september

18. december

Hvem vurderer din ansøgning?

Musikforlæggernes bevillingsudvalg vælges for to år. I 2019 består bevillingsudvalget af:

Christian Fløe Svenningsen
Finn Olafsson
Anders Fredslund-Hansen
Loui Törnqvist
Jacob ’Poe’ Stærmose

Støttebeløb

Der kan max. søges tre forlagsrejser årligt, og besøg hos udenlandske subforlag kræver en 50-50 finansiering.

Et musikforlag kan maksimalt indsende 10 ansøgninger til hver ansøgningsrunde, med undtagelse ved særlige projekter. Ansøgning om støtte til allerede gennemførte projekter er muligt, dog skal projektet være gennemført samme år som ansøgningen indsendes.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.

Administreres af Musikforlæggerne

Har du spørgsmål vedrørende musikeksport kan du rette henvendelse til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk