Ansøgningsfrist: 01. marts 2020 kl. 23:59

Søg legat

Bestillingshonorar

Koncertarrangører (ensembler, kommuner, koncertsteder o.a.) kan søge tilskud til komponisthonorar i forbindelse med bestilling af ny musik inden for kunstmusikkens genreområder: akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, elektronisk musik, musikdramatik, lydkunst, performance, kirkemusik, improviseret musik, eksperimenterende jazz, vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.

Hvem kan søge?

Bestillingshonorar kan søges af aktører i musikmiljøet. Bestillingshonorar skal søges af bestilleren, fx. et ensemble, et koncertsted o.a.

Hvad kan du søge støtte til?

Bestillingshonorar er støtte til bestillinger af ny dansk musik indenfor kunstmusikkens genreområder.

Hvis der både søges om støtte til bestillingshonorar og produktion til samme projekt skal der laves to adskilte ansøgninger. Budgettet for bestillingshonorar skal kun indeholde indtægter og udgifter vedr. selve komponisthonoraret.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Ansøgning (pdf)
 • Budget (det er et krav at ansøger har medfinansiering til komponisthonoraret angivet i budgettet)
 • Komponistens CV (pdf)
 • Ansøgers CV (pdf)
 • Lydfil (MP3/MP4)
 • Underskrevet kontrakt mellem bestiller og komponist (pdf)
 • Erklæring vedr. databehandling (pdf)

Hvornår er fristen?

Der er fire årlige ansøgningsfrister:

 1. marts, 1. juni, 1. September og 1. december

Støtte om bestillingshonorar skal søges senest 4 mdr. før den aftalte afleveringsdato.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til bestillingshonorar behandles af et legatudvalg. Udvalget består i 2020 af:

Jexper Holmen (medlem af Dansk Komponistforening)

Anette Vandsø (ekstern medlem)

Filip de Melo (medlem af Dansk Komponistforening)

Simon Løffler (medlem af Dansk Komponistforening)

Støtte

 • Støtte til bestillingshonorarer tildeles under forudsætning af, at der foreligger en underskrevet kontrakt mellem bestilleren og komponisten.
 • Det er endvidere en forudsætning, at der er søgt om medfinansiering andetsteds, da DKF ikke yder det fulde honorar.
 • En komponist kan godt opnå flere bestillingshonorarer pr. Kalenderår

Læs vejledning inden du går i gang: https://komponistforeningen.dk/bestillingsaftaler-med-komponister

Hvornår får du svar?    

Du får svar på din ansøgning ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Et bevilget bestillingshonorar kan først udbetales, når ansøger har uploadet dokumentation i form af værket (lyd eller partitur), endeligt regnskab for komponisthonoraret samt en anmodning om udbetaling og angivelse af dato for uropførelsen via koda.onlinelegat.dk. Al dokumentation uploades under menuen "indsend" under den pågældende ansøgning.

Administreres af Dansk Komponistforening

Har du spørgsmål vedrørende bestillingshonorar kan du rette henvendelse til Katrine Gregersen Dal, kd@komponistforeningen.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk