Ansøgningsfrist: 01. februar 2020 kl. 12:00

Søg Legat

Arbejds- og projektlegater

Formålet med arbejdslegater og projektlegater er at yde støtte til den skabende fase af det musikalske arbejde, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde inden for alle genrer.

NB. Projektlegater udgår i 2020. Arbejdslegater kan fortsat søges. Mere info følger i januar 2020.

Hvem kan søge?

Abejds- og projektlegater kan søges af alle komponister og sangskrivere, der er medlem af Koda. Legaterne støtter komponister og sangskrivere, som ønsker at fordybe sig i det skabende, kompositoriske arbejde. Projektets autor skal stå som ansøger. Der kan ikke ansøges på vegne af andre.

Hvad kan du søge støtte til?

Arbejdslegater ydes til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde.

Projektlegater er ekstra store arbejdslegater, der tildeles større og veldefinerede projekter, hvor der lægges vægt på kunstnerisk kvalitet og projektets output. Legatet gives til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde.

Ansøgninger til projektlegat, der får afslag, vil automatisk blive overført til puljen med arbejdslegater og således blive behandlet som ansøgning her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Tekst til ansøgning – max. 2.500 tegn. Kopieres ind i ansøgningsfelt.
  • CV/minibiografi i pdf-format.
  • Tre musikfiler i mp3-format og/eller m4a-format eller angivelse af links. Herunder oplysning om komponist, tekstforfatter, titel, år mv. Det er ansøgers ansvar, at angivne links fungerer.
  • Beskrivelse af vedhæftede musikfiler: Hvilke musikfiler har man valgt og hvorfor? I pdf-format.
  • Tekst, om en sådan indgår i værket, i pdf-format. Er der flere tekster, skal de i samme fil.
  • For projektlegat skal der endvidere vedhæftes budget i pdf-format. Budget behøves ikke i forbindelse med ansøgning om arbejdslegat.
  • Der kan også vedhæftes en yderligere materiale, men det er ikke obligatorisk – i pdf-format.

Hvornår er fristen?

Der er fire årlige ansøgningsfrister:

1. februar kl. 12.00
1. april kl. 12.00.
1. september kl. 12.00.
1. december kl. 12.00.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningerne vurderes af DJBFA’s legatudvalg. Udvalget udpeges af DJBFA’s bestyrelse for et år ad gangen. DJBFA's legatudvalg 2019: 

Pernille Bévort
Soffie Viemose
Jørgen Lauritsen

Støttebeløb

Arbejdslegater: Ansøgningsbeløbet er valgfrit. Legatuddelingerne ligger typisk på mellem 10.000-40.000 kr., men lavere og højere beløb kan også uddeles.

Projektlegater: Er altid på 100.000 kr. Der uddeles maksimum 5 projektlegater årligt. Modtagere af projektlegater skal ved projektets afslutning give en præsentation af projektet for DJBFA’s medlemmer samt indsende projektregnskab.

Man kan maksimum få tildelt ét arbejds- eller projektlegat fra DJBFA’s Legatpulje pr. kalenderår. Har man allerede modtaget legat fra denne pulje i indeværende år, kan man altså ikke modtage legat igen før næste år.

Hvornår får du svar?

Ansøgere får svar knap 2 måneder efter ansøgningsfristen. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuelle begrundelser.

Administreres af DJBFA

Her du spørgsmål vedrørende arbejds- og projektlegater kan du rette henvendelse til Martin Hjorth Frederiksen, mhf@djbfa.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk